Ideal for Contact Center or Enterprise Office Deployments

 

PBXact 400 is a premise-based appliance built for mid-sized enterprises and branch office locations looking to seamlessly integrate IP phones, VoIP trunks, PSTN connectivity while improving employee collaboration and productivity with a large suite of advanced features. PBXact 400 supports up to 400 licensed extensions and 150 simultaneous calls.

 

INCLUDED PBXACT FEATURES

 

Enhanced Modules

 

All PBXact appliances includes the follow enhanced modules:

 

 • Call Recording Reports
 • Class of Service
 • Conference Pro
 • Extension Routing
 • Fax Pro
 • Park Pro
 • Page Pro
 • SysAdmin Pro
 • Voicemail Notify
 • Voicemail Reports
 • XMPP Pro

 

Quick-Start Installation Wizard

 

The quick-start Installation Wizard for PBXact makes it incredibly easy to get your PBX set up with basic configuration in just a few minutes!

 

User Control Panel for Personal Administration

 

UCP provides each user with a web based login to allow easy control of their personal experience from any device. Users can view their call history, view contacts, set their presence and personalize their phone soft-keys like call forwarding, follow me, call waiting and do not disturb.

 

Zulu UC Desktop Integration

 

Zulu UC Desktop Integration is included with all PBXact Systems, providing users with: a feature-rich softphone for true office mobility including SMS and FAX capabilities, click-to-call from web browsers and screen pops for helpdesk integration

 

INTEGRATION WITH SANGOMA IP PHONES

 

Zero Touch Provisioning

 

Designed specifically for PBXact, Sangoma's line of IP Phones auto-provision themselves out-of-box using our Redirection Service and EndPoint Manager Module.

 

Full Suite of Phone Applications

 

A suite of applications to control functions and settings directly from the screen of IP phones. No need to remember feature codes! PhoneApps are built-in to Sangoma IP Phones and also offered to 3rd party vendors.

 

Business Features
 • Flexible Time-Based Call Routing
 • Built-In Conference Bridge
 • Fax to E-mail
 • Hunt/Ring Groups
 • Music on Hold
 • Voicemail Blasting
 • Find Me / Follow Me Calling
 • Personal IVRs
 • Wake Up Calls
 • Support for Video Calling
 • Secure Communications (SRTP/TLS)
 • Announcements
 • Text to Speech
 • Calling Queues (ACD)
 • Interactive Voice Response (IVR)
Calling Features
 • Zulu UC Desktop Application – Outlook, Browser and Softphone Integration
 • Three-Way Calling Support
 • Voicemail
 • Voicemail to E-mail
 • Caller ID Support
 • Call Transfer
 • Call Recording
 • Do Not Disturb
 • Call Waiting
 • Call History / Call Detail Records
 • Call Event Logging
 • Speed Dials
 • Caller Blacklisting
 • Call Screening
Telephony Support
 • Open Standards Support for Multiple Protocols
 • SIP, IAX2
 • PRI, T1, E1, J1, R2, POTS/Analog, ISDN, GSM (Excludes PBXact 10)
 • WebRTC
 • Softphone Support
 • Specialty Device Support
 • Door Phones
 • Overhead Paging
 • Strobe Alerts
 • Paging Gateways
 • Voice Gateways
 • Failover Devices
 • Desktop/Mobile Phone Support

 

 

 

Administration
 • Upgrade System with Granular Control
 • Bulk Import Utilities (Trunks, Extensions, Users, DIDs)
 • Localization in both GUI and Sound Files for Multiple Languages
 • Backup and Restore Utilities
 • Custom Destination Administration
 • Web-based Config File Management When Needed
 • System Recording Management
 • GUI Controls for DNS, Network Settings, and More!
User Control Panel
 • Responsive GUI (Desktop, Tablet, and Mobile Device)
 • WebRTC Softphone
 • Call History (Details and Recording Playback / Download)
 • Contact Management
 • Presence Management
 • Conference Room Management
 • Settings Management
  • Find Me / Follow Me
  • Call Forwarding, Call Waiting, Do Not Disturb
  • Call Confirmation
 • Voicemail
  • Visual Voicemail – Playback and Management
  • Notification Options
  • Greetings Management
Add-ons

The Base Platform includes a base of system enhanced features (see chart below)

Additional functionality can be added as needed:

 • High Availability (License Required per PBX Node, Excludes PBXact 40 & 60)
 • Call/Contact Center Features (Enhanced Call Center Functionality)
 • Operator Panel / Wall Boards
 • Third Party Phone Support (for Non-Sangoma IP Phones)

 

CÁC QUY ĐỊNH VỀ BẢO HÀNH

 

(Có hiệu lực kể từ ngày giao hàng)

 


Công ty Cổ phần Công Nghệ Du Hưng tuân thủ theo các điều kiện của nhà sản xuất.Ngoài ra còn có các quy định riêng như sau:

 


Điều kiện được bảo hành:

 

 

 

 •  Phiếu bảo hành còn trong thời gian còn hiệu lực
 •  Tuân thủ đúng kỹ thuật theo yêu cầu nhà sản xuất.
 •  Các thiết bị có dán tem bảo hành của công ty Du Hưng.
 • (Tem còn nguyên vẹn, không bị cạo sửa hoặc có tem khác dán đè lên)
 •  Hư hỏng được xác định không phải lỗi của khách hàng. 

 

 

 

Các trường hợp không được bảo hành:

 

 

 

 •  Một trong các điều kiện không đúng
 •  Thiết bị đã được sửa tại nơi khác không do Du Hưng ủy quyền
 •  Hư hỏng do thiên tai, hỏa hoạn, côn trùng, nguồn điện không ổn định
 •  Các lỗi do người sử dụng không đúng hướng dẫn, tự tháo máy, sửa máy, tự chỉnh sửa, bảo trì không đúng quy định.
 •  Các phụ kiện tiêu hao quá trình sử dụng như băng mực, trống từ, hộp mực, đầu kim, băng xóa, băng từ…
 •  Không giải quyết mọi mất mát thiếu đủ hàng hóa khi khách hàng đã ký nhận lại hàng.
 •  Các lỗi phần mềm(bao gồm cả sản phẩm cài đặt theo máy và cài đặt sau này…

 

 

 

Trách nhiệm bảo hành của công ty Du Hưng:

 

 

 

 •  Thiết bị còn trong thời gian bảo hành sẽ được sửa chữa hoặc thay thế theo đúng quy định của nhà sản xuất.
 •  Thiết bị hư hỏng phải gửi lại Công ty được bảo hành và hoàn trả máy tốt trong thời gian từ 02 đến 15 ngày tùy theo mức độ hư hỏng.
 •  Không giải quyết mọi lý do đổi hoặc trả lại thiết bị nếu không vì lỗi của nhà sản xuất yêu cầu.

 
SẢN PHẨM LIÊN QUAN
Tổng đài IP Sangoma PBXact UC100
Tổng đài Sangoma PBXact UC 1000
Tổng đài Sangoma PBXact UC 2000
Tổng đài IP Sangoma PBXact UC 25
Tổng đài IP Sangoma PBXact UC 40
Tổng đài IP Sangoma PBXact UC 60
Tổng đài IP Sangoma PBXact UC 75
Sangoma PBXact UC 5000