Tổng đài Sangoma PBXact UC 2000

Quick-Start Installation Wizard

 

The quick-start Installation Wizard for PBXact makes it incredibly easy to get your PBX set up with basic configuration in just a few minutes!

 

User Control Panel for Personal Administration

 

UCP provides each user with a web based login to allow easy control of their personal experience from any device. Users can view their call history, view contacts, set their presence and personalize their phone soft-keys like call forwarding, follow me, call waiting and do not disturb.

 

Zulu UC Desktop Integration

 

Zulu UC Desktop Integration is included with all PBXact Systems, providing users with: a feature-rich softphone for true ofce mobility including SMS and FAX capabilities, click-to-call from web browsers and screen pops for helpdesk integration.

 

Integration with Sangoma IP Phones

 

Zero Touch Provisioning

 

Designed specifically for PBXact, Sangoma's line of IP Phones auto-provision themselves out-of-box using our Redirection Service and EndPoint Manager Module.

 

Full Suite of Phone Applications

 

A suite of applications to control functions and settings directly from the screen of IP phones. No need to remember feature codes! PhoneApps are built-in to Sangoma IP Phones and also offered to 3rd party vendors

 

General Features:

 

Unlimited auto-attendant / IVR

 

Flexible time-based call routing

 

Class of Service

 

User management and group creation

 

Fax Pro – unlimited inbound / outbound fax-to-email

 

Hunt / Ring groups with pre-call announcement

 

Music-on-hold

 

Voicemail-to-email

 

Voicemail blasting

 

Directory

 

Customizable announcements

 

Built-in multi-language IVR, voicemail and announcements

 

Mult-language admin GUI and end user device support (UCP and IP phones)

 

Calling queues (ACD/IVR)

 

Built-in calendar used for call-based routing (Holiday and of ce hours routing)

 

Enhanced timezone support

 

Call Recording Reports

 

Call logging interface

 

Secure communications (SRTP/ TLS) Call Features:

 

Unlimited conference bridge & control

 

Follow me / Find me calling

 

HotDesking

 

Intercom

 

Enhanced Paging (Page Pro): Valet style, scheduled with custom recording

 

Call Parking / Call Pickup

 

Caller-ID

 

Do-not-disturb

 

Call Forward

 

Call Waiting

 

Call History and CDR

 

Speed Dial

 

Caller Blacklist

 

Multi-parking lot (Park Pro) Unied Communications:

 

End User Control Panel (Dashboard):

 

Conference rooms

 

Voicemail control

 

WebRTC phone with chat

 

IP Phone programmable button customization (EPM for UCP)

 

Fax dashboard

 

Call forwarding, call-waiting, DND and follow-me control

 

Presence

 

Zulu UC Desktop Integration

 

Desktop softphone (Windows & Mac): call, team chat, fax, SMS, presence

 

Click-to-Call from browser, email client and CRM

 

Screen-Pop for helpdesk and CRM

 

Mobile Client

 

iOS/Android Support

 

Presence Control

 

nbsp;CRM Integration

 

SugarCRM, SuiteCRM, SalesForce, Zoho

 

Click-to-call, call history, call recording, screen-pop Telephone Features:

 

Built-in Auto-Provisioning with redirect service (Included with Sangoma IP Phones)

 

EndPoint Manager – centralized tool for IP phone provisioning for customization and configuration (Included with Sangoma IP Phones) Call-Center Features (Built-in)

 

Call Queuing (ACD)

 

Advanced Ring Strategies

 

Caller Announcement

 

Agent wrap-up time

 

Max- Queue callers

 

CRM Integration

 

Call Recording Licensed Add-ons (Additional Fee)

 

XactView Wallboard – user status view and call control

 

Queue – call center statistics, barging, call-override, advanced call-center reporting

 

EndPoint Manager for non-Sangoma Phones

 

Professional greetings

 

Queue call-back for inbound callers

 

Web Call-back

 

Outbound campaign (Call-center feature)

 

Appointment Reminder

 

Outbound Call Limiting

 

Hotel Property Management

 

Field-upgradeable to 5000 extensions / users Protocol & PSTN Support

 

SIP, IAX2

 

ISDN PRI (T1/E1) with Sangoma (or 3rd party) telephony cards

 

Analog with Sangoma (or 3rd party) telephony cards

 

BRI with Sangoma (or 3rd party) telephony cards Hardware

 

2x GB Ethernet ports

 

1x IPMI, 1x DB9 & 1x VGA

 

6 PCI express slots

 

Rack-mount rails included

 

Unit dimensions

 

430 x 660 x 130mm (WxDxH))

 

Unit weight

 

24.5kgs (54lbs)

 

Dual modular internal 100~240V power supplies

 

 

CÁC QUY ĐỊNH VỀ BẢO HÀNH

 

(Có hiệu lực kể từ ngày giao hàng)

 


Công ty Cổ phần Công Nghệ Vsol tuân thủ theo các điều kiện của nhà sản xuất.Ngoài ra còn có các quy định riêng như sau:

 


Điều kiện được bảo hành:

 

 

 

 •  Phiếu bảo hành còn trong thời gian còn hiệu lực
 •  Tuân thủ đúng kỹ thuật theo yêu cầu nhà sản xuất.
 •  Các thiết bị có dán tem bảo hành của công ty Vsol.
 • (Tem còn nguyên vẹn, không bị cạo sửa hoặc có tem khác dán đè lên)
 •  Hư hỏng được xác định không phải lỗi của khách hàng. 

 

 

 

Các trường hợp không được bảo hành:

 

 

 

 •  Một trong các điều kiện không đúng
 •  Thiết bị đã được sửa tại nơi khác không do Vsol ủy quyền
 •  Hư hỏng do thiên tai, hỏa hoạn, côn trùng, nguồn điện không ổn định
 •  Các lỗi do người sử dụng không đúng hướng dẫn, tự tháo máy, sửa máy, tự chỉnh sửa, bảo trì không đúng quy định.
 •  Các phụ kiện tiêu hao quá trình sử dụng như băng mực, trống từ, hộp mực, đầu kim, băng xóa, băng từ…
 •  Không giải quyết mọi mất mát thiếu đủ hàng hóa khi khách hàng đã ký nhận lại hàng.
 •  Các lỗi phần mềm(bao gồm cả sản phẩm cài đặt theo máy và cài đặt sau này…

 

 

 

Trách nhiệm bảo hành của công ty Vsol:

 

 

 

 •  Thiết bị còn trong thời gian bảo hành sẽ được sửa chữa hoặc thay thế theo đúng quy định của nhà sản xuất.
 •  Thiết bị hư hỏng phải gửi lại Công ty được bảo hành và hoàn trả máy tốt trong thời gian từ 02 đến 15 ngày tùy theo mức độ hư hỏng.
 •  Không giải quyết mọi lý do đổi hoặc trả lại thiết bị nếu không vì lỗi của nhà sản xuất yêu cầu.

 
SẢN PHẨM LIÊN QUAN
Tổng đài IP Sangoma PBXact UC100
Tổng đài Sangoma PBXact 400
Tổng đài Sangoma PBXact UC 1000
Tổng đài IP Sangoma PBXact UC 25
Tổng đài IP Sangoma PBXact UC 40
Tổng đài IP Sangoma PBXact UC 60
Tổng đài IP Sangoma PBXact UC 75
Sangoma PBXact UC 5000